JANAKPUR WOMEN DEVELOPMENT CENTRE

Stacks Image 8158

SAPANA WOMEN SKILLS DEVELOPMENT PROJECT

Stacks Image 8164

Janakpur Women Development Centre and Sapana Women Skills Development Project zijn projecten in het zuiden van Nepal, een van de armste landen ter wereld. Ongeveer een kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Er is nauwelijks industrie en werkgelegenheid en er zijn weinig of geen voorzieningen voor een groot deel van de bevolking.

De projecten bestrijden de armoede door vrouwen kansen te bieden zich te ontwikkelen en een inkomen te verwerven, waardoor ze minder afhankelijk worden en in staat zijn zichzelf en hun gezin te onderhouden
. Stichting MITHILA i.o. steunt deze vrouwen, door bekendheid te geven aan hun projecten en door de verkoop van hun producten.